Podczas długoletniej obserwacji sympatyków morsowania zaobserwowano jedynie pojedyncze przypadki niepożądanych działań ubocznych, które powiązane były ze zbyt częstymi kąpielami.

Znany jest jeden przypadek, że u 30-letniego morsa wystąpiły bóle i zawroty głowy, które spowodowały dłuższą niezdolność do pracy. Pojawiły się również kłopoty z pamięcią, spowodowane przez zmniejszenie się mechanizmów adaptacyjnych w związku z chorobą naczyń w mózgu. Jak się później okazało, przypadek ten spowodowała zbyt duża ambicja - człowiek ten kąpał się 3 razy dziennie.

Najważniejszą zasadą pływania zimowego jest czynić to rozsądnie. Jeżeli decydujemy się na tę formę hartowania, pamiętajmy aby nie przesadzać, bo może to prowadzić do wyczerpania organizmu, a zwłaszcza systemu nerwowego, osłabienia systemu immunologicznego, pogorszenia stanu psychosomatycznego, włączając w to m.in. emocjonalną niestabilność. 
A więc jeżeli skaczemy do przerębla, to nie traćmy przy tym głowy. Weźmy pod uwagę nasze ograniczenia!.


Opr. ZF

Źródła:

Valeri Kapralow
winterschwimmer.de