Przebieg zabiegu w komorze kriogenicznej

Wskazania dotyczące ubioru:
spodenki sportowe  lub stroje kąpielowe (u kobiet), drewniaki, ciepłe, najlepiej wełniane skarpety
i rękawiczki, przepaska osłaniająca uszy, maska ochraniająca usta i nos jako zabezpieczenie układu oddechowego.

1. Przed zabiegiem wskazane jest krótkie badanie lekarskie, powiązane z pomiarem ciśnienia i tętna.
2. Przed wejściem do kriokomory należy zdjąć zegarek i biżuterię, aby zapobiec uszkodzeniom ciała.
3. Na krótko przed zabiegiem nie wolno brać prysznica, kąpać się, ani smarować ciała kremem czy balsamem.
4. Należy wytrzeć ciało  ręcznikiem w celu usunięcia potu.
5. Koniecznie trzeba poinformować pacjenta o konieczności  powolnego, możliwie niezbyt głębokiego oddychania przez maskę chirurgiczną - wdech ma być dwa razy krótszy niż wydech; szybkie i bardzo znaczne ochłodzenie dróg oddechowych może doprowadzić do skurczu oskrzelików i trudności w oddychaniu.
6. Najpierw trzeba wejść do przedsionka komory  kriogenicznej, w którym panuje temperatura  ok. -60 st.C. Po ok. 30 - 45 sekundach  po zaadoptowaniu ciała do niskiej temperatury, należy przejść do głównej komory, gdzie temperatura sięga -110 do -130 st.C. Czas pobytu w komorze zabiegowej trwa od 2 do 3 minut i dobierany jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Zabieg przez cały jest nadzorowany przez fizykoterapeutę.
7. Podczas pobytu w komorze należy energicznie poruszac się w miejscu lub spacerować.
8. Nie wolno opierać się o ściany ani dotykać innych pacjentów.
9. Sygnałem do natychmiastowego przerwania zabiegu jest: zblednięcie, zasinienie skóry oraz wystąpienie bólu u pacjenta lub złe samopoczucie.
10. Po wyjściu z komory kriogenicznej koniecznie trzeba rozgrzać organizm wykonując odpowiednie ćwiczenia fizyczne (tzw. kinezyterapia). Jest to  warunkiem koniecznym, aby zabieg przyniósł żądany efekt terapeutyczny. Kinezyterapia prowadzona jest pod kierunkiem fizjoterapeuty. Trwa zwykle 20-30 minut. Dzięki uzyskaniu efektu przeciwbólowego z zastosowanej krioterapii pacjenci są w stanie wykonać znacznie większy zakres ruchów w stawach i tym bardziej jest efektywna rehabilitacja ruchowa prowadzona bezpośrednio po zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej.

Najlepsze efekty daje poddanie się serii 15-20 zabiegów.

Opracowanie: Zbigniew Famuła

Żródła:
Katarzyna Zawadzka  Dziennik Łódzki 09.12.2006
mgr Katarzyna Sobczak wsiz.rzeszow.pl
http://www.23wszur.pl