Sauna prowadzi do łagodnego obciążenia oksydacyjnego, które jest krótkotrwałe (najbardziej wpływa na to faza schładzania). Mechanizmy antyoksydacyjne są efektywne i sekwencyjnie skuteczne. Początek działania antyoksydacyjnego wiązań molekularnych stanowią reakcje glutationu i kwasów askorbinowych.

Ze względu na mechanizmy adaptacyjne regularnego stosowania bodźców termicznych sauny dochodzi do podwyższenia zdolności antyoksydacyjnych oraz do podwyższenia się bariery obronnej organizmu. Oznacza to, że sauna  może być uznana za prewencyjne działanie medyczne. W przypadku sauny, możemy o tym mówić, jedynie w powiązaniu z prawidłowo przeprowadzoną fazą chłodzenia. Jeżeli sauna jest stosowana regularnie, to nie występują u zdrowych ludzi żadne skutki uboczne oksydacyjnego stresu.

Opr. Zbigniew Famuła
na podstawie:
Peggy Gruenberger "Porównanie działania różnych sposobów hartowania organizmu na parametry odpowiedzialne za powstanie stresu oksydacyjnego u zdrowego człowieka" 
Klinik für physikalische Medizin und Rehabilitation der Medizinischen Fakultät Charité – Universitätsmedizin Berlin