Krioterapia oprócz bardzo pozytywnych efektów w leczeniu różnych urazów sportowych poprawia również ogólny stan zdrowia sportowców i ich gotowość do wysiłku fizycznego. Wiele przeprowadzonych badań wskazuje, że krioterapia idealnie nadaje się do zastosowania jako forma odnowy biologicznej i przygotowania do intensywnego treningu oraz do startu w ważnych imprezach sportowych.


Potwierdzono wzrost poziomów hormonów, wpływających na gotowość do wysiłku (np. testosteron). Obserwowano równiez wzrost efektywności skurczu mięśni szkieletowych w badaniach izokinetycznych(aparat Biodex 3Pro), redukcję ciśnienia śródtkankowego po intensywnym wysiłku, zakończonym wizytą w kriokomorze. Seria zabiegów w kriokomorze wpływa również na poprawę krążeniową i metaboliczną tolerancję wysiłku, opóźnia narastanie zmęczenia, w trakcie wykonywania pracy mięśniowej, a także obniża reakcje stresowe
na progresywny wysiłek fizyczny. Nie stwierdzono natomiast wpływu na wytrzymałość, chociaż zaobserwowano znaczącu wzrosy mocy progowej, porównywalny ze wrostem tego wskaźnika w efekcie kilkutygodniowego treningu wytrzymałościowego. Subiektywne odczucie wysiłków (wg skali Borga) wskazuje na lepszą tolerancję , szybszą regenerację po treningu  oraz wyższą motywację do podejmowania kolejnych intensywnych obciążeń treningowych po zabiegach krioterapii.

Źródła:
Krzysztof Zimmer "Sport Wyczynowy" 2003, nr 5-6/461-462
Anna Jonak Anna Skrzek "Krioterapia w odnowie biologicznej sportowców - przegląd badań"