Sauna i morsowanie prowadzą do łagodnego obciążenia oksydacyjnego, które jest w przypadku sauny krótkotrwałe (najbardziej wpływa na to faza schładzania). Natomiast w przypadku morsowania działanie to jest znacznie dłuższe. Mechanizmy antyoksydacyjne są efektywne i sekwencyjnie skuteczne. Początek działania antyoksydacyjnego wiązań molekularnych stanowią reakcje glutationu i kwasu askorbinowego.


Ze względu na mechanizmy adaptacyjne regularne stosowanie bodźców termicznych sauny i morsowania prowadzi do podwyższenia zdolności antyoksydacyjnych oraz do podwyższenia się bariery obronnej organizmu. Oznacza to, że sauna oraz morsowanie może być uznane za prewencyjne działanie medyczne. W przypadku sauny, możemy o tym mówić, jedynie w powiązaniu z prawidłowo przeprowadzoną fazą chłodzenia. Trzeba też zaznaczyć, że sauna i morsowanie nie powodują u zdrowych ludzi wystąpienia żadnych skutków ubocznych oksydacyjnego stresu.


Opr. Zbigniew Famuła

na podstawie:
Peggy Gruenberger "Porównanie działania różnych sposobów hartowania organizmu na parametry odpowiedzialne za powstanie stresu oksydacyjnego u zdrowego człowieka" 
Klinik für physikalische Medizin und Rehabilitation der Medizinischen Fakultät Charité – Universitätsmedizin Berlin