Leczniczy wpływ kąpieli zimowych na organizm jest w zasadzie bezsporny. "Poprzez zimne kąpiele trenujemy nasz układ krążenia, a system immunologiczny ulega wzmocnieniu", mówi prof. medycyny sportowej Burkhard Weisser z Uniwersytetu Kilońskiego.

Dzięki kąpielom zimowym morsy bardzo rzadko zapadają na choroby przeziębieniowe. Dla 90 procent społeczeństwa mają one wpływ prozdrowotny. Tylko dla ludzi z chorobami naczyń krwionośnych lub mających wysokie ciśnienie krwi, istnieje pewne ryzyko związane ze stymulowaniem organizmu ekstremalnymi temperaturami. Dlatego też, powinni się przedtem skonsultować z lekarzem, radzi prof. Weisser.

Kąpiele zimowe były bardzo popularne w dawnym NRD. System sercowo-krążeniowy jest pobudzany poprzez szok temperaturowy - stwierdza się w jednej z dysertacji ogłoszonej w roku 1987 na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie pod tytułem " Badania dotyczące fizjologii pływania zimowego". Mimo wielu pozytywnych wniosków, autor stwiedza, że kąpiele zimowe nie mogą liczyć na szerszą popularność w społeczeństwie.

Źródło: "die Welt"
Tłum. ZF