- krioglobulinemia
- kriofibrynogemia
- αgammaglobulinemia
- hemoglobulinuria napadowa
- nocna napadowa hemoglobinuria
- ropno-zgorzelinowe zmiany na skórze

- neuropatie układu współczulnego
- niedoczynność tarczycy
- znaczna niedokrwistość
- stosowanie niektórych leków (neuroleptyki, alkohol)
- wyniszczenie i wychłodzenie organizmu
- schorzenia mięśnia sercowego lub aparatu zastawkowego serca w okresie niewydolności krążenia
- przecieki żylno-tętnicze w płucach
- ciężkie postacie dusznicy bolesnej wysiłkowej i dusznicy bolesnej spontanicznej
- różnego pochodzenia ostre schorzenia dróg oddechowych
- miejscowe zaburzenia ukrwienia
- zaawansowana miażdżyca
- choroba nowotworowa
- zespół Prinzmetala
- obecność miejscowych odmrożeń
- uszkodzenia skóry
- nadciśnienie tętnicze znacznego stopnia
- klaustrofobia
- wiek powyżej 65 lat
- zaburzenia rytmu serca przy jego częstości wyższej od 100/min.
- przebyte zakrzepy żylne i zatory tętnic obwodowych
- pokrzywka na zimno
- zespół Raynauda